شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
835
Product9297

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
738
Product9278

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1343
Product9277

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1176
Product9276

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1142
Product9275

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
21601
Product9274

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
2046
Product9273

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
13210
Product9272

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
1535
Product141

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
3621