شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : میکروبیولوژی آب

بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و

(بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی)

(491 مشاهده)
دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب

(دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب زیرزمینی Aquaveo GMS v7.1.7)

(1003 مشاهده)
بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي

(بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي از باكتريهاي روده اي در سيستم آبي و آزمايشهاي كوتاه مدت)

(582 مشاهده)
بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي

(بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز)

(744 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان

(بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان كرمان در سال 78)

(702 مشاهده)
بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و

(بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و شيميايي در بخشي از زاينده رود اصفهان)

(642 مشاهده)
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي

(بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان)

(421 مشاهده)
بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي

(بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي استخرهاي عمومي شهر اروميه در سال 1379)

(591 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري

(بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري شده از نقاط مختلف شهر تهران در مركز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي)

(445 مشاهده)
بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب

(بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب آشاميدني شهرستان مباركه)

(686 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب

(بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب در منطقه اردبيل)

(428 مشاهده)
بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و

(بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني)

(521 مشاهده)
تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب

(تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب زيرزميني)

(397 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در

(بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد)

(625 مشاهده)
بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه

(بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه و آمار كلر سنجي شهرستان بهار)

(610 مشاهده)
بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر

(بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر))

(597 مشاهده)
بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در

(بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در آبهاي ساحلي منطقه مازندران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني (مطالعات موردي))

(484 مشاهده)
غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب

(غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب توسط اوزن ( باكتريهاي گرم مثبت و مخمرها))

(507 مشاهده)
كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم

(كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد)

(535 مشاهده)
بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي

(بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي محيطي پس از سيل در استان گلستان شهريور ماه 1380)

(452 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload