شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Masters Questions


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود سوالات کارشناسی ارشد 93 رشته ایمنی صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات کارشناسی ارشد 93 رشته ایمنی صنعتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.40 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 50
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بحران 93-کد1157  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بحران سال 93-کد1157
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.73 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا 93-کد 1215  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا 93-کد 1215
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.67 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 93-کد 1287  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دریا 93-کد 1287
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.76 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 93-کد 1294  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 93-کد 1294
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.46 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 56
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی ایمنی صنعتی 93-کد 1294  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی ایمنی صنعتی 93-کد 1294
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.46 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایمنی بهداشت و محیط زیست 93-کد 1294  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایمنی بهداشت و محیط زیست 93-کد 1294
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.46 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 70
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی HSE 93-کد 1294  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی HSE 93-کد 1294
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.46 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 59
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فضای سبز 93-کد 1328  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فضای سبز 93-کد 1328
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.97 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 123
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان 93-کد 1508  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان 93-کد 1508
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.32 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 93-کد 1507  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 93-کد 1328
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.87 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 131
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست 93-کد 1146  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست 93-کد 1146
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.46 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 49
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست 93-کد 1146  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست 93-کد 1146 دفترچه شماره 2
نسخه: 1 اندازه فایل: 413.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 62
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload