شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Landfill


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 30
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز
نسخه: 1 اندازه فایل: 347.14 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 386.05 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین
نسخه: 1 اندازه فایل: 306.18 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 194.56 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن
نسخه: 1 اندازه فایل: 122.88 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 31
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه
نسخه: 1 اندازه فایل: 300.03 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 102.40 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 194.56 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد
نسخه: 1 اندازه فایل: 238.59 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كمي و كيفي دفن زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كمي و كيفي دفن زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده
نسخه: 1 اندازه فایل: 128.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن با كارخانه كمپوست خمين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين
نسخه: 1 اندازه فایل: 114.69 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 188.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تهيه كمپوست به روش بيهوازي و مقايسه آن با كمپوست هوازي مرسوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تهيه كمپوست به روش بيهوازي و مقايسه آن با كمپوست هوازي مرسوم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تراز فشار صوتي ناشي از تجهيزات دريايي و خشكي اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تراز فشار صوتي ناشي از تجهيزات دريايي و خشكي اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي منابع آلوده كننده هواي زنجان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي منابع آلوده كننده هواي زنجان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی بیرجند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی بیرجند
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت سوخت روستايي و ارتباط آن با بيماريهاي مرتبط با آلودگي هوا در پنج شهرستان استان گيلان در سال 87  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت سوخت روستايي و ارتباط آن با بيماريهاي مرتبط با آلودگي هوا در پنج شهرستان استان گيلان در سال 87
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی مدیریت مواد زائد جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی مدیریت مواد زائد جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مديريت جمع آوري مواد زائد در مسجد سليمان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مديريت جمع آوري مواد زائد در مسجد سليمان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي استفاده بيوراكتور دفن پايدار جهت اصلاح محلهاي دفن غير بهداشتي موجود شهرهاي ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي استفاده بيوراكتور دفن پايدار جهت اصلاح محلهاي دفن غير بهداشتي موجود شهرهاي ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عمليات دفن بهداشتي مواد زائد جامد در شش كشورصنعتي دنيا و ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عمليات دفن بهداشتي مواد زائد جامد در شش كشورصنعتي دنيا و ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجارت ساير كشورها در زمينه مديريت دفع زائدات بيمارستاني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تجارت ساير كشورها در زمينه مديريت دفع زائدات بيمارستاني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع زباله بيمارستاني كشور  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع زباله بيمارستاني كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده از GIS در بررسي وضعيت و ساماندهي پسماندهاي بيمارستاي كشور  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از GIS در بررسي وضعيت و ساماندهي پسماندهاي بيمارستاي كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش دفع بهداشتي فضولات انساني در كنترل تعدادي از بيماريهاي منطقه روستايي خليلي شهرستان سپيدان در سال 83 ـ 84  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش دفع بهداشتي فضولات انساني در كنترل تعدادي از بيماريهاي منطقه روستايي خليلي شهرستان سپيدان در سال 83 ـ 84
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد (EtBr) و بيان روش مؤثر در مراكز تحقيقات شيميايي و بيولوژيكي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد (EtBr) و بيان روش مؤثر در مراكز تحقيقات شيميايي و بيولوژيكي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ModellThe feasibility of landfill prohibitions  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ModellThe feasibility of landfill prohibitions
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload