شنبه، 9 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Sound pollution


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  تعيين گونه هاي آرسنيك معدني در هواي شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين گونه هاي آرسنيك معدني در هواي شهر اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جلوگيري از آلودگي هوا به وسيله جذب Nox موجود در گاز خروجي از واحدهاي اسيد نيتريك  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جلوگيري از آلودگي هوا به وسيله جذب Nox موجود در گاز خروجي از واحدهاي اسيد نيتريك
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي امكان جايگزيني هيدروكربنهايي به جاي سري هيدروكربنهاي آلوده كننده CFC در صنايع تبريدي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي امكان جايگزيني هيدروكربنهايي به جاي سري هيدروكربنهاي آلوده كننده CFC در صنايع تبريدي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثر پيستوني در توزيع آلودگي هوا در تونلهاي سواره رو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثر پيستوني در توزيع آلودگي هوا در تونلهاي سواره رو
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان سرب هواي شهر كرمانشاه 78ـ1377  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان سرب هواي شهر كرمانشاه 78ـ1377
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي صوتي ناشي از توربينهاي گازي و راههاي كنترل آن در واحد بهره برداري 5 نفت اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي صوتي ناشي از توربينهاي گازي و راههاي كنترل آن در واحد بهره برداري 5 نفت اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحي و كاربرد لوله هاي تداخلي صوتي به منظور كاهش آلودگي صوتي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحي و كاربرد لوله هاي تداخلي صوتي به منظور كاهش آلودگي صوتي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي نوع و ميزان مقاومت دارويي سالمونلاهاي جداشده از مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي نوع و ميزان مقاومت دارويي سالمونلاهاي جداشده از مواد غذايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين مقدار اتلاف بنزين در جايگاههاي سوخت رساني شهر تهران و روشهاي كنترل و بازيافت آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين مقدار اتلاف بنزين در جايگاههاي سوخت رساني شهر تهران و روشهاي كنترل و بازيافت آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كاربرد عدسك آبي در كاهش نهايي بار آلي و جامدات معلق از فاضلاب تصفيه شده نهايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كاربرد عدسك آبي در كاهش نهايي بار آلي و جامدات معلق از فاضلاب تصفيه شده نهايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي برخي فاكتورهاي بهداشت محيط استخرهاي شهر ياسوج در سالهاي 86-85  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي برخي فاكتورهاي بهداشت محيط استخرهاي شهر ياسوج در سالهاي 86-85
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بهداشت محيط از ديدگاه نياكان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بهداشت محيط از ديدگاه نياكان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثير كلاس هاي آموزش اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر لردگان (1387-1388)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثير كلاس هاي آموزش اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر لردگان (1387-1388)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحولات كيفي آب درياي خزر ناشي از منابع آلاينده كشورهاي پيرامون و رودخانه ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تحولات كيفي آب درياي خزر ناشي از منابع آلاينده كشورهاي پيرامون و رودخانه ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلسازي صداي ترافيك معابر شهري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلسازي صداي ترافيك معابر شهري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناك تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناك تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثر تغییرات آب وهوایی بر افزایش شدت آلودگی گرد وغبار محیطی در زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثر تغییرات آب وهوایی بر افزایش شدت آلودگی گرد وغبار محیطی در زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحی اسکرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحی اسکرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 88
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان آگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع، اثرات و راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان آگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع، اثرات و راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي صوتي در نقاط پرترافيك شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي صوتي در نقاط پرترافيك شهر زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد آلودگی صوت و ارتعاش  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد آلودگی صوت و ارتعاش
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 1 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 29
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب آلودگي صوتي دكتر پروين نصيري دانشگاه تهران  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب آلودگي صوتي دكتر پروين نصيري دانشگاه تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 318.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 20 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 266
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اصول کاربردي کنترل صدا مورد استفاده کارگران کارفرمایان و مراکز بهداشت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اصول کاربردي کنترل صدا مورد استفاده کارگران کارفرمایان و مراکز بهداشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.31 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 5 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگی صوتی-دکتر نصیری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگی صوتی-دکتر نصیری
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 24 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload