جمعه، 9 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200

(_REQUIERED_POINT : 200)
کاربران با فعالیت کم

_USERS_OF_THIS_GROUP

m_oceanid (298 _POINTS)

mojtaba1001aaa (298 _POINTS)

mz85bs (295 _POINTS)

farham (291 _POINTS)

reza1245 (288 _POINTS)

pakbaz (288 _POINTS)

kamran (283 _POINTS)

sim725 (283 _POINTS)

saro (280 _POINTS)

zapata75 (277 _POINTS)

heidary (275 _POINTS)

rewall (275 _POINTS)

2790145441 (274 _POINTS)

sarafattahi (269 _POINTS)

z123 (265 _POINTS)

majid64 (264 _POINTS)

hamed (263 _POINTS)

leila_za (263 _POINTS)

shizogoni (263 _POINTS)

gholampour (262 _POINTS)

kamyaran (261 _POINTS)

mahyar_m (261 _POINTS)

ferykhatar (260 _POINTS)

teymurlouei (260 _POINTS)

shayan806 (259 _POINTS)

sadoma20 (257 _POINTS)

aban63 (253 _POINTS)

enveng (252 _POINTS)

artena (252 _POINTS)

Narcissus (252 _POINTS)

a2218 (251 _POINTS)

mozh123 (251 _POINTS)

saharr (251 _POINTS)

hasanali (251 _POINTS)

nargess58 (250 _POINTS)

mortibala (250 _POINTS)

ebrahim48 (250 _POINTS)

taheri_mahdi (250 _POINTS)

hadisalary (250 _POINTS)

assarmr1 (250 _POINTS)

samir91 (250 _POINTS)

juveman (250 _POINTS)

ahmadi_z (250 _POINTS)

azazaz (250 _POINTS)

sajedsadi (250 _POINTS)

pajoohan (250 _POINTS)

mojtab (250 _POINTS)

mrgolaki700 (250 _POINTS)

tara1373 (250 _POINTS)

mjdm (250 _POINTS)

yunes53 (250 _POINTS)

ostovar (250 _POINTS)

ufs66 (250 _POINTS)

mhp383 (250 _POINTS)

baraneshomal (250 _POINTS)

masaga (250 _POINTS)

loukember (250 _POINTS)

mohammad9783 (250 _POINTS)

s-raisi (250 _POINTS)

saber250 (250 _POINTS)

persian1358 (250 _POINTS)

moh777 (250 _POINTS)

blackrose72313 (246 _POINTS)

1003 (243 _POINTS)

hamed62 (241 _POINTS)

2591 (240 _POINTS)

ali-aghajoon (240 _POINTS)

ayline (240 _POINTS)

kord (239 _POINTS)

peygeer (239 _POINTS)

mhimokhtari (239 _POINTS)

salvadore_barzin (237 _POINTS)

laya (236 _POINTS)

khazan63 (233 _POINTS)

mahler (232 _POINTS)

safar20 (230 _POINTS)

daniyal (230 _POINTS)

alirezaparvishi (230 _POINTS)

nasimesahra (226 _POINTS)

zahrak (226 _POINTS)

kaka (223 _POINTS)

SIMINIMAN (223 _POINTS)

mrmah (223 _POINTS)

gholeydoon (223 _POINTS)

monaa (222 _POINTS)

shooreshfotoohi (221 _POINTS)

6220320 (221 _POINTS)

Hamed22 (218 _POINTS)

elhamg (216 _POINTS)

arezoom (216 _POINTS)

kavir (216 _POINTS)

arshad (215 _POINTS)

vanhu007 (213 _POINTS)

naseri123 (213 _POINTS)

vahidi (212 _POINTS)

enviromental (211 _POINTS)

shram (211 _POINTS)

faride (211 _POINTS)

shadi1400 (211 _POINTS)

rahimeh69 (211 _POINTS)

afshintehrani (210 _POINTS)

vanda (210 _POINTS)

zmohammadpoor (210 _POINTS)

INVAIRMENT (210 _POINTS)

Tea (209 _POINTS)

behdashti (208 _POINTS)

hassan123 (208 _POINTS)

salehtr (207 _POINTS)

api (207 _POINTS)

875052020 (207 _POINTS)

8811388015 (207 _POINTS)

maryam7902 (206 _POINTS)

mohammad_yazdi (206 _POINTS)

mhrb7 (206 _POINTS)

zeyyynab (206 _POINTS)

faraein (205 _POINTS)

shabanzaroki (205 _POINTS)

mohamad2014 (205 _POINTS)

mori_1362 (204 _POINTS)

abrayan (202 _POINTS)

ailin (202 _POINTS)

mzd (202 _POINTS)

phd246 (202 _POINTS)

M_R_Saberi53 (202 _POINTS)

hasan33 (202 _POINTS)

farzad_ilam (202 _POINTS)

sssmm (201 _POINTS)

mansour1368 (201 _POINTS)

vaisi (201 _POINTS)

firevatan (201 _POINTS)

zohree (201 _POINTS)

akbarir1 (201 _POINTS)

miladbagheri (201 _POINTS)

test (201 _POINTS)

saeed93 (201 _POINTS)

kazembahadori (201 _POINTS)

mahdiehhh (201 _POINTS)

Maleky96 (201 _POINTS)

mara (201 _POINTS)

alimoradi72 (200 _POINTS)

mardak (200 _POINTS)

mostafacivil81 (200 _POINTS)

yunesomidi (200 _POINTS)

2191 (200 _POINTS)

Siahi (200 _POINTS)

environst (200 _POINTS)

sarmadi (200 _POINTS)

elenaelaheh (200 _POINTS)

akbarlou (200 _POINTS)

mk1717mk1717mk (200 _POINTS)

rahim420 (200 _POINTS)

shivana (200 _POINTS)

kani (200 _POINTS)

sgholizadeh517 (200 _POINTS)

mohad21 (200 _POINTS)

POL90 (200 _POINTS)

ahora (200 _POINTS)

amirrimma (200 _POINTS)

saray (200 _POINTS)

safty541 (200 _POINTS)

0310 (200 _POINTS)

alpha60 (200 _POINTS)

nasrin22 (200 _POINTS)

shatavs (200 _POINTS)

Rmy (200 _POINTS)

davoodpirani (200 _POINTS)

golbazs (200 _POINTS)

1551364166 (200 _POINTS)

rafieian (200 _POINTS)

a_h_592000 (200 _POINTS)

AMIN.K2010 (200 _POINTS)

3343 (200 _POINTS)

man92 (200 _POINTS)

maryammmm (200 _POINTS)

ntoumajnia (200 _POINTS)

naimi (200 _POINTS)

armak (200 _POINTS)

rabbit (200 _POINTS)

VENUSVAFA (200 _POINTS)

mostafa-nim (200 _POINTS)

Hossien30 (200 _POINTS)

faez10 (200 _POINTS)

0844 (200 _POINTS)

RKHODADADI7712 (200 _POINTS)

siba23840 (200 _POINTS)

Raminf (200 _POINTS)

mog (200 _POINTS)

roohollah (200 _POINTS)

arashdusty238 (200 _POINTS)

9156074593 (200 _POINTS)

askaryma (200 _POINTS)

Fanom (200 _POINTS)

sreza_h2008 (200 _POINTS)

Mehdi56 (200 _POINTS)

parinazz (200 _POINTS)

helisha (200 _POINTS)

rezvanfarokhi (200 _POINTS)

saba2000 (200 _POINTS)

farshad94 (200 _POINTS)

nafas1366 (200 _POINTS)

abdigolsafedi (200 _POINTS)

hamedstar (200 _POINTS)

or8 (200 _POINTS)

oli (200 _POINTS)

soils (200 _POINTS)

zahra66 (200 _POINTS)

4070253408 (200 _POINTS)

3777 (200 _POINTS)

key2392 (200 _POINTS)

nakisa (200 _POINTS)

cyrus6776 (200 _POINTS)

nmoghbelan (200 _POINTS)

saeedganjoori (200 _POINTS)

Pahang (200 _POINTS)

hamedkhorasani (200 _POINTS)

najmeh72 (200 _POINTS)

najibe69 (200 _POINTS)

mehrbod (200 _POINTS)

sepidehrahmani (200 _POINTS)

tahatohidi (200 _POINTS)

asra1993 (200 _POINTS)

ani94 (200 _POINTS)

shbaryaji (200 _POINTS)

mahsaetz (200 _POINTS)

talbari2191 (200 _POINTS)

MSC121 (200 _POINTS)

abbasnia69 (200 _POINTS)

rezaeim1 (200 _POINTS)

Naeneam (200 _POINTS)

SHERKAT (200 _POINTS)

Nargesssss (200 _POINTS)

Mrm31342 (200 _POINTS)

shima73 (200 _POINTS)

armanhmm (200 _POINTS)

taghian77 (200 _POINTS)

morteza1367 (200 _POINTS)

sareh9125 (200 _POINTS)

masoud2020 (200 _POINTS)

mojtaba98 (200 _POINTS)

jahanmis (200 _POINTS)

morane (200 _POINTS)